Safirer och rubiner

juli 17, 2018

Dessa två ädelstenar har alltid fascinerat människor tack vare sina färger av blått och rött. Stenarna har använts istället för, eller tillsammans med andra ädelstenar och sedan burits till högtidliga tillfällen eller rent av till vardags. Oavsett vilket man gör, är dessa stenar värdefulla. För att känna igen dem krävs många strategier och analyser, precis som det krävs träning och inlevelse innan högskoleprovet med hjälp av Hp guiden, och för…