Elfenben

oktober 2, 2018

Ett material som länge har används till smycken och som återfinns i arkeologiska lämningar från förhistorisk tid är elfenben. Idag är detta omtvistade material förbjudet att köpa och sälja men en gång i tiden var det mycket värdefullt och eftertraktat. Det ska dock nämnas att det är tillåtet att äga elfenben.

Elfenben låter nästan som elefantben och det är inte helt utan anledning. Den främsta källan till elfenben har nämligen varit betar från elefanter men även noshörningarnas horn, valrossarnas betar liksom narvalarnas meterlånga huggtänder har använts. Egentligen har alla däggdjur, inklusive människan, en del elfenben eftersom elfenben är detsamma som däggdjurens tandben, det vill säga den vävnad som tänder till stor del består av.

Anledningen till att elfenben har blivit en sådan att tabu är på grund av den tjuvjakt som har pågått och som nästan har utrotat vissa djurarter. Därtill innebär tjuvjakten en stor plåga för många djur som får sina betar avsågade varefter de lämnas att dö en plågsam död. I den kritikerrosade dokumentären Trophy från 2017 visas detta på ett mycket talande sätt, där en noshörningsuppfödare väljer att själv såga av hornen på sina djur för att de inte ska skadas av tjuvjägarna. Varefter han låser in elfenben för miljonbelopp då han inte får sälja dem.