Silver

april 20, 2018

Inom smyckestillverkningen står ädelmetallen silver som en klar konkurrent till guld. Under årtusendens lopp har de båda metallerna fluktuerat i värde, där guldet inte alltid har varit den mest värdefulla metallen. Faktum är att silvret vida översteg guldet i pris och popularitet under en tid men i takt med att allt fler silverfyndigheter har hittats så har silvrets värde sjunkit i förhållande till guldets.

Silvrets historia

Idag är silver oerhört populärt i allt från smycken till bestick och vidare till att vara användbart både inom sjukvården, som färgämne och i elektriska ledare. Faktum är dock att silvret upptäcktes relativt sent och att både guld och koppar hittas innan silvret. Den exakta tidpunkten för när silver först började att brytas i silvergruvor är inte känt men det har hittats föremål, och då framförallt smycken, från bronsåldern i olika länder men även från kopparåldern. Exempelvis har det hittats silverdiadem ifrån den spanska kopparåldern liksom en silvernål från kopparåldern i Irak.

Under järnåldern tog silvrets popularitet fart och allt fler kulturer började att tillverka silverföremål och mynt, inte minst i Europa. Till Sverige kom de första silverföremålen förmodligen någon gång kring Kristi födelse och sådär hundra år senare blev det allt vanligare att se de romerska silvermynt som kallas för denarer eller dinarer. Vikingatiden var en riktig blomstertid för importen av silver till Skandinavien och med tiden kom skandinaver att bli mycket skickliga silversmeder.

Sterlingsilver och andra kvaliteter

Inget silver som används i mycken är helt rent. Det går nämligen inte att få fram ett hållbart smycke med enbart silver då silvret är alldeles för mjukt. Om silvret däremot legeras med andra metaller så blir hållbarheten mycket bättre. Den allra finaste legeringen är sterlingsilver och i denna blandning är silverinnehållet så högt som 92,5%, vilket vanligen skrivs som 925/1000 eller enbart 925 och som kan ses instämplat på smycket. Övriga metaller i legeringen är vanligen koppar men ibland förekommer istället andra metaller.

I olika länder har silver klassificerats på olika vis och i Sverige har gränsen för vad som får kallas för silver legat vid 82,8% eller 828/1000 medan en del andra länder har haft en betydligt lägre gräns. Numera finns det en internationell standard och den uppgår till 83% eller 830, vilket således ligger oerhört nära den gamla svenska gränsen.