Guld

maj 26, 2018

Ett av de mest uppskattade materialen till smycken är guld. Denna ädelmetall har använts under många tusen år i smycken men den har också varit ett oerhört viktigt medel att betala med under den mänskliga historien. Som material är guld ganska dåligt jämfört med andra metaller och det beror på att guld är en väldigt mjuk metall. Av den anledningen går det inte att använda enbart guld till solida strukturer, exempelvis i byggnationer och liknande. Däremot gör guldets mjukhet att det är formbart, vilket är väldigt fördelaktigt när vackra smycken skapas. Denna faktor är förmodligen en av anledningarna till att guld har blivit så värdefullt i smycken och som betalmedel.

Färg

Guldets färg och dess glans är väldigt tilltalande för människor och det är förmodligen ytterligare en anledning till att guld har varit så pass populärt som smycke under en så lång tid. Som känt finns det flera olika färger på guld men den rätta färgen på guld är den klassiskt gyllengula, som självfallet kan variera något i nyans beroende på om där finns något annat ämne inblandat.

Andra färger som guldsmycken finns att finna i är till exempel roséguld, vitguld eller grönt guld. Dessa guldsmycken är alltid legeringar med andra metaller och det är dessa övriga metaller som ger de olika färgerna. Det finns således inget rent guld som är vitt eller rosafärgat. Ju mer av en annan metall som guldlegeringen innehåller desto mer skiljer sig färgen vanligen från den klassiska guldfärgen. Det är vanligen silver eller koppar som guldet blandas med men även palladium, nickel, zink, aluminium, kadmium med fler kan användas. Ibland krävs det flera olika metaller för att få till den färgton som önskas. Som ett exempel kan nämnas att grönt guld vanligen är en blandning av guld och silver medan roséguld är en legering av guld, silver och koppar.

Karat

<>När det talas om guldsmycken så kommer ordet karat vanligen upp och då framförallt 18 eller 24 karat. De flesta vet nog att ju högre karat som guldet har desto högre är värdet men bortsett från detta är det kanske många som inte vet vad karat faktiskt innebär. Den kan sägas att karat är ett mått på guldets legering, det vill säga guldets utblandning med andra metaller, där detta mäts i 24:e delar. Ett guldsmycke som är 18 karat innehåller således 18/24 guld (vilket naturligtvis skulle kunna förkortas till 3/4).

Det är 18 karat som är det absolut vanligaste bland smycken då smycket får en bra hårdhet, vilket således betyder att de flesta guldsmycken innehåller 75% guld. 24 karat förekommer men att ha nästintill 100% guld i ett smycke anses vanligen göra smycket lite för mjukt. Även 9 karat och 14 karat förekommer i smycken och då framförallt i smycken där många olika metaller har blandats för att få fram en särskild nyans, såsom starkt grön.