Rubin

augusti 5, 2018

Namnet rubin kommer från latinets rubrum eller ruber och har betydelsen av färgen röd. Att ädelstenen rubin kallas för just rubin är således väldigt passande då denna vanligen är röd men det förekommer även brunaktiga rubiner. En rubin består av korund, vilket är ett vitaktigt mineral som består av bland annat aluminium. Det är när korund missfärgas som olika ädelstenar fås fram och rubinens fall har en del aluminiumet ersatts av lite krom. Korund kan exempelvis även bli blåfärgad och kallas då för safir och den kan också bli gulfärgad och kallas då för gul safir. Som ädelstenar är rubiner väldigt ovanliga och de har hårdhet 9 på Mohs hårdhetsskala, de är således högt värderade och väldigt hållbara.

Ursprung

Till skillnad från exempelvis guld och diamanter, domderar i Afrika så är rubiner mest talrika i världens östliga delar såsom exempelvis Burma, Thailand och Sri Lanka. Det finns dock rubiner i andra delar av världen också såsom Australien, Nordamerika liksom Afrika och nya fyndigheter dyker upp med jämna mellanrum. Som ädelsten är rubiner väldigt ovanliga och när de hittas så är det främst i marmor eller glimmerskiffer men en och annan gång kan rubiner också hittas i gnejs.

Färg och renhet

Det har påståtts att ingen naturligt rubin är helt klar vilket till stor del beror på aluminiumoxiden i korund. De konstgjorda rubinerna är mångtaliga och till en början var det lätt att identifiera dessa eftersom de var alltför perfekta och inte innehöll några föroreningar. Under de senaste åren har förfalskarna sedermera förbättrat sina metoder och numera kan även de konstgjorda rubinerna se lite grumliga ut eller tyckas ha inneslutningar av andra material. Det är därmed svårt att särskilja äkta rubiner från artificiella och här kan det nämnas att de konstgjorda även används till annat än smycken, exempelvis till laserteknik. Med anledning av att ingen rubin är perfekt har färgen kommit att bli mycket viktigare än klarheten. Den ska vara djupt röd om rubinen ska stå högt i värde.

Stora rubiner

I svenska källor brukar det sägas att Rajaratnarubinen är världens största rubin med sina 2475 carat (495 gram) men enligt Academic Dictionaries and Encyclopedias så är denna inte alls den största. Allra störst lär den skandalomsusade Chaiyorubinen vara som sägs vara 109000 carat (21,8 kg) men föga förvånande har den blivit utpekad av vissa som en falsk rubin. Det sägs också finnas en rubin på 21450 carat (4,29 kg) från Myanmar som således är den näst största.