Bärnsten

januari 8, 2019

Enligt tidningen Populär Historia är bärnsten inte någon ädelsten utan snarare prydnadssten. Oavsett hur det ligger till med detta så är bärnstenen oerhört populär i smycken och det har den varit under en väldigt lång tid. Det är känt att bärnsten användes och snidades redan under stenåldern och bland annat har det hittats bärnstensamuletter i mossar och bärnstenspärlor i gånggrifter. En del kallar till och med bärnsten för Nordens guld. Det här är lätt att förstå då den dels har varit en oerhört viktig handelsvara i Europa men också då bärnsten ofta har en guldbrun färg.

Hård kåda

Bärnsten kommer vanligen från kåda som har kommit från barrträd och sedermera hårdnat, där barrträdsarten företrädesvis är Pinus succinifera. För att klassificeras som bärnsten måste den här kådan vara minst 20 miljoner år gammal och som material är bärnsten väldigt mjukt då det hamnar runt 2 eller 3 på Mohs hårdhetsskala. Bärnsten kan se ut på många olika sätt men den är vanligen brun, guldbrun eller rödbrun. Andra mer ovanliga färger är mjölkvit, grön, svart eller blåaktig. Den är vanligen klar eller halvklar men ibland kan den ha inneslutningar av orenheter, luftbubblor eller till och med insekter och växter från förhistorisk tid.

Från Östersjön och vidare

Den mesta bärnstenen hittas på stränderna runt Skåne, Danmark, Polen liksom Tyskland och bärnsten är alltså centrerad runt de södra delarna av Östersjön och till viss del Öresund. Denna typ av bärnsten kallas för baltisk bärnsten och på exempelvis Bärnstensmuseet i Höllviken går det lära sig mer om denna. Det går än idag att leta bärnsten på dessa stränder då havet för med sig denna lätta prydnadssten från havets botten. Som svensk eller nordeuropé är det därmed lätt att tro att det bara är i den här delen av världen som det finns bärnsten men så är inte fallet. Det finns exempelvis bärnsten i Italien, Spanien, Japan och Burma liksom i övriga världen.